Historisk arkiv

BaneTele AS: Midlertidig statslån forlenges med tre måneder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

BaneTele AS er i statsråd i dag innvilget forlengelse av et midlertidig lån til staten. Forlengelsen gjelder foreløpig for tre måneder, til 30. september 2002. (05.07.02)

Pressemelding

Nr.: 84/02
Dato: 05.07.02

BaneTele AS: Midlertidig statslån forlenges med tre måneder

BaneTele AS er i statsråd i dag innvilget forlengelse av et midlertidig lån til staten. Forlengelsen gjelder foreløpig for tre måneder, til 30. september 2002.

Rentevilkårene skjerpes med ett prosentpoeng, til NIBOR + 2,5 prosentpoeng.

Ved etableringen av BaneTele AS ble det gitt et midlertidig statslån til selskapet. Lånet ble satt til 209 millioner kroner og ble gitt til markedsbaserte vilkår.For mer informasjon, se også:
St.prp. nr. 60 (2001-2002) Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område (07.05.02)
St.prp. nr. 80 (2000-2001) Omdanning av BaneTele til aksjeselskap (11.05.01)