Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet: Ottar Ostnes - ny avdelingsdirektør og leder for Luftfartsseksjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Prosjektdirektør Ottar Ostnes, Oslo, er i statsråd i dag konstituert som avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet, der han skal være leder av Luftfartsseksjonen, i Luft-, post- og teleavdelingen. (13.06.03)

Pressemelding

Nr.: 69/03
Dato: 13.06.03

Samferdselsdepartementet: Ottar Ostnes - ny avdelingsdirektør og leder for Luftfartsseksjonen

Prosjektdirektør Ottar Ostnes, Oslo, er i statsråd i dag konstituert som avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet, der han skal være leder av Luftfartsseksjonen, i Luft-, post- og teleavdelingen.

Han er 42 år og utdannet cand.polit. i 1986 fra Universitetet i Bergen. Ostnes var i perioden 1987 – 2001 tilsatt i ulike stillinger i Administrasjonsdepartementet / Arbeids- og administrasjonsdepartementet, blant annet som byråsjef, underdirektør, prosjektleder, avdelingsdirektør og konstituert ekspedisjonssjef. Han arbeider nå i Helsedepartementet, der han siden 2001 har vært prosjektdirektør.

Klikk her for å laste ned bilde av Ottar Ostners (1261 kb)

----------------

Luftfartsseksjonen i Samferdselsdepartementet har ansvaret for saker som gjelder rammevilkår for luftfarten og lov- og forskriftsarbeid. Seksjonen har også ansvar for statens eierinteresser i Avinor AS og etatsstyring av Luftfartstilsynet og Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane.

I tillegg har seksjonen ansvar for utredning, plan-, økonomi- og budsjettsaker og anbud for regionale flyruter. Seksjonen arbeider også med generelle juridiske spørsmål, konsesjons-, klage- og fortolkningssaker etter luftfartsloven, generelt flysikkerhetsarbeid og flystøy og andre miljøspørsmål innen luftfarten.

Seksjonen arbeider dessuten med internasjonale luftfartssaker, blant annet tosidige luftfartsforhandlinger og EØS-/EUsaker i luftfarten og internasjo nalt og skandinavisk luftfartssamarbeid.