Historisk arkiv

Endringer i vegtrafikkloven - legger til rette for ny føreropplæring for mopedførere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Forslaget til endringer i vegloven inneholder i hovedsak mindre endringer. Blant annet legges det til rette for praktisk gjennomføring av kravet om førerkort for tohjuls moped, med virkning fra 1. januar 2005. (02.04.04)

Pressemelding

Nr.: 43/04
Dato: 02.04.04

Endringer i vegtrafikkloven – legger til rette for ny føreropplæring for mopedførere

Fra 1. januar 2005 må alle som vil kjøre tohjuls moped ha førerkort for denne type kjøretøy. Statens vegvesen skal i løpet av 2004 utarbeide en læreplan for praktisk og teoretisk opplæring for mopedførere.

Dette går fram av et forslag til endringer i vegtrafikkloven som regjeringen la fram i statsråd i dag. Endringene i vegtrafikkloven legger til rette for praktisk gjennomføring av kravet om førerkort for tohjuls moped, med virkning fra 1. januar 2005. I dag kan personer mellom 16 og 20 år få mopedførerbevis etter en viss opplæring, mens personer over 20 år kan kjøre tohjuls moped uten noen form for opplæring eller bevis/førerkort.

Forslaget til endringer i vegloven inneholder i hovedsak mindre endringer, blant annet av redaksjonell og lovteknisk art.

Sikringsutstyr i buss

I forslaget gis det også en omtale av bruksplikten for sikringsutstyr i buss, blant annet bilbelte, og ansvarsforholdene for bruk av slikt utstyr for barn under 15 år.

Til redaksjonen

Ot.prp. 53 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk