Historisk arkiv

Anbudsinvitasjon: Drift av regionale flyruter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

- Kvaliteten på flyrutetilbudet i distriktene skal styrkes. Dette sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at Samferdselsdepartementet i dag har utlyst anbud for drift av regionale flyruter i Norge. (07.07.05)

Pressemelding

Nr.: 85/05
Dato: 07.07.05

Anbudsinvitasjon: Drift av regionale flyruter

- Kvaliteten på flyrutetilbudet i distriktene skal styrkes. Vi stiller nå krav til selskapene som skal drive de regionale flyrutene om økt tilgjengelighet for bevegelseshemmede og sosiale rabatter.

Dette sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at Samferdselsdepartementet i dag har utlyst anbud for drift av regionale flyruter i Norge. Flyselskaper i alle EØS-land er invitert til å levere inn anbud. Frist for å levere inn anbud er satt til 31. august 2005.

Anbudskonkurransen omfatter trafikk ved regionale lufthavner og gjelder for perioden 1. april 2006 - 31. mars 2009. De regionale flyrutene som nå lyses ut har om lag 750 000 passasjerer hvert år og omfatter 19 lufthavner.

Enerett til regional ruteflygning vil bli tildelt det flyselskapet som har det laveste krav til godtgjørelse fra staten og som ellers oppfyller de krav som er fastsatt til blant annet billettpriser, antall avganger og flyenes størrelse og setekapasitet.

Ruter og ruteområder

Det er ikke gjort endringer når det gjelder ruteområder og krav til flystørrelser sammenlignet med forrige anbudsutlysning. I forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan 2006-2015 bad Stortinget Samferdselsdepartementet om å vurdere større flytyper kombinert med mer sammenhengende flyområder. Samferdselsdepartementet har kommet fram til at dagens inndeling legger best til rette for god konkurranse og et godt flyrutetilbud. For noen ruteområder blir det anledning å slå sammen anbudene til ett samlet anbud. I denne anbudsrunden åpnes det også for å legge inn et samlet anbud for ruteområdene Leknes-Bodø og Røst-Bodø.

Anbudsinnbydelsen omfatter disse 16. ruteområdene:

Ruteområde 1

Lakselv – Tromsø

Ruteområde 2

Andenes – Bodø, Andenes – Tromsø

Ruteområde 3

Svolvær – Bodø

Ruteområde 4

Leknes – Bodø

Ruteområde 5

Røst – Bodø

Ruteområde 6

Narvik (Framnes) – Bodø

Ruteområde 7

Brønnøysund – Bodø, Brønnøysund – Trondheim

Ruteområde 8

Sandnessjøen – Bodø, Sandnessjøen – Trondheim

Ruteområde 9

Mo i Rana – Bodø, Mo i Rana – Trondheim, Mosjøen – Bodø, Mosjøen – Trondheim

Ruteområde 10

Namsos – Trondheim, Rørvik – Trondheim

Ruteområde 11

Florø – Oslo, Florø – Bergen

Ruteområde 12

Førde – Oslo, Førde – Bergen

Ruteområde 13

Sogndal – Oslo, Sogndal – Bergen

Ruteområde 14

Sandane – Oslo, Sandane – Bergen, Ørsta-Volda – Oslo, Ørsta-Volda – Bergen

Ruteområde 15

Fagernes – Oslo

Ruteområde 16

Røros - Oslo

Valg av flyselskap vil skje tidligst 1. november 2005.Til redaksjonen

For mer informasjon – se:

Anbudsinnbydelsen på norsk og engelsk

Pressemeldingen på engelsk