Historisk arkiv

Bondeviks andre regjering overtar etter regjeringen Stoltenberg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 201/2001
Dato: 19. oktober 2001

Bondeviks andre regjering overtar
etter regjeringen Stoltenberg


Etter å ha mottatt regjeringen Jens Stoltenbergs avskjedssøknad i ekstraordinært statsråd onsdag 17. oktober, innvilget Kongen søknaden i ekstraordinært statsråd på Slottet i dag kl. 10.00, med virkning fra i dag kl. 12.00. Kongen utnevnte samtidig Kjell Magne Bondeviks andre regjering, med virkning fra i dag kl. 12.00.

Fra i dag kl. 12.00 har også regjeringen Stoltenbergs statssekretærer fått avskjed av Kongen, mens dens politiske rådgivere fra samme tidspunkt har fått avskjed av Statsministerens kontor.

I ekstraordinært statsråd på Slottet i dag kl. 12.00, der den da allerede utnevnte regjeringen Bondevik møter for første gang, vil Kongen fastsette fordelingen av statsrådsposter i den nye regjeringen. En del statssekretærer vil bli utnevnt.

Den nye regjeringen er en mindretallsregjering utgått av Kristelig Folkeparti (KrF), Høyre (H) og Venstre (V). Den har følgende sammensetning:

 

Statsminister:
stortingsrepresentant Kjell Magne Bondevik (54), Molde (KrF)

Utenriksminister:
stortingsrepresentant Jan Petersen (55), Oppegård (H)

Statsråd og sjef for Finansdepartementet:
stortingsrepresentant Per-Kristian Foss (51), Oslo (H)

Statsråd og sjef for Kulturdepartementet
sjef også for kirkesakene i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet:

stortingsrepresentant Valgerd Svarstad Haugland (45), Asker (KrF)

Statsråd og sjef for Landbrukspartementet:
stortingsrepresentant Lars Sponheim (44), Ulvik (V)

Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet:
stortingsrepresentant Odd Einar Dørum (58), Oslo (V)

Statsråd i Sosial- og helsedepartementet, sjef for helsesakene:
trygdedirektør Dagfinn Høybråten (43), Nesodden (KrF)

Statsråd i Utenriksdepartementet, sjef for utviklingssakene:
cand. polit. Hilde Frafjord Johnson (38), Oslo (KrF)

Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet:
stortingsrepresentant Einar Steensnæs (58), Haugesund (KrF)

Statsråd og sjef for Barne- og familiedepartementet:
daglig leder Laila Dåvøy (53), Askøy (KrF)

Statsråd og sjef for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet,
med unntak av kirkesakene
:
viseadministrerende direktør Kristin Clemet (44), Oslo (H)

Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet:
banksjef Svein Ludvigsen (55), Tromsø (H)

Statsråd og sjef for Arbeids- og administrasjonsdepartementet:
rektor Victor Danielsen Norman (55), Bergen (H)

Statsråd i Sosial- og helsedepartementet, sjef for sosialsakene,
inklusive administrasjonsavdelingen og budsjett- og økonomiavdelingen
:
stortingsrepresentant Ingjerd Schou (46), Spydeberg (H)

Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet:
stortingsrepresentant Ansgar Gabrielsen (46), Lindesnes (H)

Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet:
direktør Torild Skogsholm (42), Oslo (V)

Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet:
stortingsrepresentant Erna Solberg (40), Bergen (H)

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet:
stortingsrepresentant Kristin Krohn Devold (40), Oslo (H)

Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet:
stortingsrepresentant Børge Brende (36), Trondheim (H)