Historisk arkiv

Ekspedisjonssjef Arne Spildo assisterende regjeringsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 251/2001

Dato: 21. desember 2001

Ekspedisjonssjef Arne Spildo
assisterende regjeringsråd


Kongen har i statsråd i dag utnevnt ekspedisjonssjef Arne Spildo (53), Oslo, til assisterende regjeringsråd ved Statsministerens kontor. Embetet er nyopprettet. Innehaveren skal på regjeringsrådens vegne bistå med å gi statsministeren råd i arbeidet med å følge opp regjeringskonferansene og møtene i Statsrådet. Assisterende regjeringsråd skal også videreutvikle systemene som skal sikre best mulig forberedelse av saker som skal behandles i Regjeringen og i Statsrådet.

”Regjeringsråd” er siden 16. november 2001 ny betegnelse på embetet som departementsråd ved Statsministerens kontor.

Arne Spildo er fra Fana, og er cand. jur fra Universitetet i Bergen i 1977. Han var saksbehandler i Kommunal- og arbeidsdepartementet 1977-1981, dommerfullmektig ved Tana og Varanger sorenskriverembete 1981-1982, byråsjef og senere underdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet 1982-1988, avdelingsdirektør i Direktoratet for arbeidstilsynet 1988-1990, avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1990-1991, og avdelingsdirektør ved Statsministerens kontor 1991-1992. Siden 1992 har han vært ekspedisjonssjef i økonomisk avdeling ved Statsministerens kontor.

Spildo har vært medlem eller sekretær i flere arbeidsgrupper, styrer og råd, og var i 1988-1991 oppnevnt som særskilt meglingsmann i arbeidstvister. I 2000 var han elev ved NATO Defence College i Roma.