Historisk arkiv

Nina Frisak departementsråd ved Statsministerens kontor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 218/2001
Dato: 2. november 2001

Nina Frisak departementsråd
ved Statsministerens kontor


Kongen har i statsråd i dag utnevnt høyesterettsdommer Nina Frisak (50), Slependen, til departementsråd ved Statsministerens kontor fra 15. november 2001. Frisak overtar etter Bjørn T. Grydeland, som samme dag tiltrer som Norges ambassadør til Den europeiske union (EU).

Nina Frisak, som er fra Tønsberg, er cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 1977. Hun har studieopphold ved London School of Economics and Political Sciences, og ved King’s College ved University of London. Hun har gjennomgått Forvaltningshøyskolen, Forsvarets Høyskole og internasjonalt utviklingsprogram for kvinnelige ledere i offentlig forvaltning i Europa.

Frisak har vært høyesterettsdommer siden mai 2000. Fra 1995 til 2000 var hun ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor, med ansvar for administrativ avdeling. Fra 1991 til 1995 var hun lagdommer og senere lagmann i Eidsivating. Frisak har vært advokat i Nordisk Skibsrederforening, lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling, advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo, dommerfullmektig i Fredrikstad og trainee ved advokatkontor i London.

Nina Frisak er siden 6. juni 2000 kansler (formann) i ordensrådet for Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. I årene 1992-1995 var hun særskilt meklingsmann under Riksmeklingsmannen.