Historisk arkiv

Statsråd Skogsholm settestatsråd for statsråd Ludvigsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 216/2001
Dato: 2. november 2001

Statsråd Skogsholm settestatsråd
for statsråd Ludvigsen


Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Torild Skogsholm som settestatsråd for statsråd Svein Ludvigsen. Oppnevningen gjelder de saker som Fiskeridepartementet får til behandling hvor statsråd Ludvigsen er inhabil, eller som han ikke ønsker å behandle fordi det foreligger omstendigheter som medfører at han er nær grensen for inhabilitet.