Historisk arkiv

Skifte av politisk rådgiveri Forsvarsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 169/2003
Dato: 19. desember 2003

Skifte av politisk rådgiver
i Forsvarsdepartementet

Statsministerens kontor har fra 1. januar 2004 ansatt politibetjent Bengt Trygve Eidem (26), Moss, som politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet. Eidem etterfølger Bård Glad Pedersen, som i statsråd i dag er utnevnt til statssekretær i Forsvarsdepartementet fra 1. januar 2004.

Bengt Eidem er fra Trondheim, og er utdannet ved Politihøgskolen. Han har også eksamener fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Eidem har vært bystyremedlem i Trondheim, valgkampsekretær for Nord-Trøndelag Høyre og Sør-Trøndelag Høyre, medlem av Unge Høyres sentralstyre og leder i Sør-Trøndelag Unge Høyre.

Regjeringen er utgått fra Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre (V). Listen over politiske rådgivere vil fra 1. januar 2004 se slik ut:


Statsministerens kontor:
Øistein Mjærum (KrF)
Wenche Fone (KrF)

Utenriksdepartementet (utenrikssaker):
Marit Berger (H)

Finansdepartementet:
Kaj-Martin Georgsen (H)

Kultur- og kirkedepartementet:
Gjermund Løyning (KrF)

Landbruksdepartementet:
Alvhild Hedstein (V)
Geir Olsen (V)

Justis- og politidepartementet:
Marit Helene Meyer (V)

Helsedepartementet:
Pål Christian Roland (KrF)
Line Henriette Holten Hjemdal (KrF)

Utenriksdepartementet (utviklingssaker):
David Hansen (KrF)

Olje- og energidepartementet:
Øyvind Håbrekke (KrF)

Barne- og familiedepartementet:
Ruth Leonore Stenersen (KrF)

Utdannings- og forskningsdepartementet:
Elisabeth Aspaker (H)

Fiskeridepartementet:
Jorhill Andreassen (H)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet:
Nils Ola Widme (H)

Sosialdepartementet:
Anniken Hauglie (H)

Nærings- og handelsdepartementet:
Eirik Lae Solberg (H)

Samferdselsdepartementet:
Alfred Jens Bjørlo (V)

Kommunal- og regionaldepartementet:
Roger Iversen (H)

Forsvarsdepartementet:
Bengt Eidem (H)

Miljøverndepartementet:
Bjørn Johnny Skaar (H)