Historisk arkiv

Skifte av statssekretær i Forsvarsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kronprinsregenten har i statsråd i dag utnevnt politisk rådgiver Bård Glad Pedersen (27), Oslo, til statssekretær i Forsvarsdepartementet fra 1. januar 2004. Samtidig har statssekretær Gunnar Heløe etter søknad fått avskjed i nåde fra samme embete fra 31. desember 2003. (19.12.03)

Pressemelding

Nr.: 168/2003
Dato: 19. desember 2003

Skifte av statssekretær
i Forsvarsdepartementet


Kronprinsregenten har i statsråd i dag utnevnt politisk rådgiver Bård Glad Pedersen (27), Oslo, til statssekretær i Forsvarsdepartementet fra 1. januar 2004. Samtidig har statssekretær Gunnar Heløe etter søknad fått avskjed i nåde fra samme embete fra 31. desember 2003.

Bård Glad Pedersen kommer fra stillingen som politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet. Han er siviløkonom fra Høgskolen i Bodø, og har tidligere arbeidet i blant annet firmaet PricewaterhouseCoopers og vært fungerende fylkessekretær i Nordland Høyre. Han har hatt flere sentrale verv i Unge Høyre, og har siden 1999 representert Høyre i Nordland fylkesting.

Listen over statssekretærer ser fra 1. januar 2004 ut som nedenfor. Regjeringen er utgått fra Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og venstre (V).


Statsministerens kontor:
Kari Husøy (KrF)
Eirik Moen (H)
Gunnar Kvassheim (V)
Odd Jostein Sæter (KrF)
Gunnar Husan (KrF)
Siv Nordrum (KrF)

Utenriksdepartementet:
Kim Traavik (H)
Vidar Helgesen (H)
Thorhild Widwey (H)

Finansdepartementet:
Øystein Børmer (H)
Kari Elisabeth Olrud Moen (H)
Harald Solberg (KrF)

Kultur- og kirkedepartementet:
Berit Øksnes Gjerløw (KrF)
Yngve Slettholm (KrF)

Landbruksdepartementet:
Leif Helge Kongshaug (V)

Justis- og politidepartementet:
Jørn Holme (V)
Rita Sletner (V)

Helsedepartementet:
Kristin Ravnanger (KrF)

Utenriksdepartementet (utviklingssaker):
Olav Kjørven (KrF)

Olje- og energidepartementet:
Brit Skjelbred (KrF)

Barne- og familiedepartementet:
Hans Olav Syversen (KrF)

Utdannings- og forskningsdepartementet:
Bjørn Haugstad (H)
Helge Ole Bergesen (H)

Fiskeridepartementet:
Janne Johnsen (H)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet:
Lars Arne Ryssdal (H)
Osmund Kaldheim (H)

Sosialdepartementet:
Jan Otto Risebrobakken (H)

Nærings- og handelsdepartementet:
Helle Hammer (H)
Oluf Ulseth (H)

Samferdselsdepartementet:
Arnfinn Torbjørn Ellingsen (V)

Kommunal- og regionaldepartementet:
Kristin Ørmen Johnsen (H)
Anders Johan Henrik Eira (H)
Frank Jenssen (H)

Forsvarsdepartementet:
Bård Glad Pedersen (H)

Miljøverndepartementet:
Lars Jacob Hiim (H)