Historisk arkiv

Odd Einar Dørum settestatsråd for Per-Kristian Foss

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsråd Odd Einar Dørum er i statsråd i dag oppnevnt som settestatsråd for statsråd Per-Kristian Foss. Oppnevningen gjelder behandling av søknad fra Høyres Hus AS til Finansdepartementet av 30. april 2004, om skattefritak på nærmere vilkår. (28.05.04)

Pressemelding

Nr.: 88/2004
Dato: 28. mai 2004

Odd Einar Dørum settestatsråd
for Per-Kristian Foss


Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Odd Einar Dørum som settestatsråd for statsråd Per-Kristian Foss. Oppnevningen gjelder behandling av søknad fra Høyres Hus AS til Finansdepartementet av 30. april 2004, om skattefritak på nærmere vilkår.

Statsråd Foss er nestleder i Høyre på riksplan. Oslo Høyre, der Foss satt i ledelsen fram til januar i år, har 93 prosent av aksjene i Høyres Hus AS. For å unngå at det kan reises tvil om hans habilitet, har statsråd Foss anmodet om at det oppnevnes settestatsråd i saken.