Historisk arkiv

Representasjonsanlegg med statsministerbolig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Det er i statsråd i dag besluttet å fremme en stortingsmelding om å etablere et regjeringens representasjonsanlegg med statsministerbolig, i tilknytning til den nåværende representasjonsboligen i Parkveien 45 i Oslo. (30.01.04)

Pressemelding

Nr.: 14/2004
Dato: 30. januar 2004

Representasjonsanlegg
med statsministerbolig


Det er i statsråd i dag besluttet å fremme en stortingsmelding om å etablere et regjeringens representasjonsanlegg med statsministerbolig, i tilknytning til den nåværende representasjonsboligen i Parkveien 45 i Oslo. Anlegget vil også omfatte eiendommene Riddervoldsgate 2 og Inkognitogaten 18.

De tre eiendommene utgjør et kvartal som kan dekke representasjonsbehov for regjeringen og statsministeren, i tillegg til at en statsministerbolig kan innpasses på en slik måte at kravet om en mest mulig privat boligsituasjon kan ivaretas.

Riddervoldsgate 2 vil bli benyttet til utvidelse av soveroms- og møteromskapasiteten i Parkveien 45, mens Inkognitogaten 18 vil bli benyttet til bolig og representasjonslokaler for statsministeren.

Forslaget bygger på et forprosjekt som Statsbygg utarbeidet for Statsministerens kontor i 2000. Statsbygg har i tillegg bearbeidet forprosjektet med sikte på å gjøre statsministerboligen i Inkognitogate 18 mer brukervennlig for familier i ulike livsfaser og for å åpne for et skjermet uteareal.

Regjeringen ser klare fordeler ved å etablere et representasjonsanlegg som dette. Den nåværende gjesteboligen i Parkveien 45 benyttes i omfattende utstrekning i representasjonssammenheng; i første rekke til møter, mottakelser og middager. Gjennom å bygge ut de to tilstøtende eiendommene vil man kunne få et større, mer funksjonelt og helhetlig representasjonsanlegg for regjeringen. Dette har betydning både for møteroms- og overnattingskapasiteten ved besøk av utenlandske delegasjoner. Med en utvidelse vil staten kunne tilby et gjesteanlegg med overnattingsmuligheter som kan romme det antall besøkende som staten er forpliktet til å dekke utgiftene for i henhold til de normene som eksisterer for besøk av utenlandske delegasjoner (inntil 15 personer ved besøk av statsoverhoder).

Sikkerhetsmessig er det fornuftig å etablere ett samlet anlegg som både rommer egnede representasjonslokaler for regjeringen og en statsministerbolig. I løpet av den senere tid har det både nasjonalt og internasjonalt inntruffet hendelser som har tydeliggjort behovet for å fokusere på sikkerhet rundt regjering og statsminister. For en statsminister vil det i tillegg være praktisk nyttig å bo sentralt i en bolig med tilknyttede representasjonsarealer.

Statsbygg har beregnet totalkostnaden ved å etablere regjeringsanlegget til 254 millioner kroner. I dette er det lagt inn en margin for forventede men ikke kjente kostnader på 36,6 millioner kroner og en ytterligere reserve på 21,9 millioner kroner. Avhengig av Stortingets behandling av meldingen, vil regjeringen komme tilbake til saken i den ordinære budsjettprosessen.

Fra det tidspunkt klarsignal måtte bli gitt, regner Statsbygg med å bruke ett til halvannet år på detaljprosjektering, og deretter rundt to år på selve byggearbeidene.

Både totalkostnad og byggetid reflekterer kompleksiteten i prosjektet, der man bl.a. må hensynta tilpasning til eksisterende bygninger, antikvariske forhold og sikkerhet.

Parkveien 45 ble i 1896 innkjøpt som statsministerbolig, og ble benyttet som dette fram til 1908 – av statsministrene Francis Hagerup, Johannes Steen, Otto Blehr, Christian Michelsen og Jørgen Løvland. Siden var huset utenriksministerbolig inntil det i 1961 ble statlig representasjonsbolig.