Historisk arkiv

Statsministeren presenterer planene for 1905-markeringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Minnemøte i Stortinget, svensk-norsk historieverk, svensk kongebesøk til Norge og norsk kongebesøk til Sverige, svensk-norsk statsministermøte i Karlstad, markering av kong Haakon VIIs ankomst til Norge, norsk kongebesøk også til USA, Danmark og England. Det er hovedpunkter i den offisielle markeringen neste år, av unionsoppløsningen i 1905, sa statsminister Kjell Magne Bondevik på selskapet Hundreårsmarkeringen Norge 2005s arrangement i Oslo mandag. (07.06.04)

Pressemelding

Nr.: 95/2004
Dato: 7. juni 2004

Statsministeren presenterer
planene for 1905-markeringen


Minnemøte i Stortinget, svensk-norsk historieverk, svensk kongebesøk til Norge og norsk kongebesøk til Sverige, svensk-norsk statsministermøte i Karlstad, markering av kong Haakon VIIs ankomst til Norge, norsk kongebesøk også til USA, Danmark og England.

Dette er hovedpunktene i Stortingets, Kongehusets og Regjeringens planer for neste års markering av oppløsningen av unionen med Sverige i 1905. Planene ble presentert av statsminister Kjell Magne Bondevik på et arrangement i Oslo i dag, i regi av selskapet Hunderårsmarkeringen Norge 2005 AS.

Stortinget 7. juni
- 7. juni 1905 var det nasjonalforsamlingen som sto i sentrum. 7. juni 2005 vil derfor være Stortingets dag, sa statsministeren. Stortinget vil markere unionsoppløsningen ved et minnemøte om formiddagen. Samme kveld vil Stortinget ha en festforestilling i Konserthuset.

- Det gode samarbeidet med Sverige og vår felles kristenhumanistiske kulturarv vil prege måten vi markerer unionsoppløsningen på, sa statsministeren. I samarbeidets ånd har den svenske og den norske regjering gått sammen om en felles gave til de to lands folk. Gaven, som består av et bokverk om svensk-norsk historie fra 1814 og frem til i dag, vil bli overrakt de to lands folk på Stortingets festforestilling i konserthuset.

Folkene vil være representert ved en svensk og en norsk skoleklasse, som er plukket ut etter en forutgående skolekonkurranse knyttet til historiefaget.

Kongemøte 10.-11.juni
- 10. og 11. juni 2005 vil Norge få besøk av den svenske konge og dronning, sa statsministeren. Det svenske kongeparet vil bli tatt i mot av det norske kongeparet på riksgrensen. Sammen med representanter fra de to lands regjeringer vil de delta på den offisielle åpningen av den nye Svinesundbroen, som er bygget av de to land i fellesskap. Ferden vil deretter fortsette til Oslo, hvor begge kongepar vil være til stede på åpningen av Nobelinstituttets nye fredssenter på Vestbanen 11. juni. Norges kongepar vil besøke Sverige i begynnelsen av september.

Karlstad 22.-23. september
- 22. - 23. september 2005 vil det være Karlstad som får oppmerksomhet, sa statsministeren. Den svenske Riksdagens talmann og den norske stortingspresidenten møtes i Karlstad 22. september til et omfattende program i regi av blant andre lokale myndigheter og Nordisk Råd.

Sveriges og Norges regjeringer vil markere hundreårsjubileet for forliket i Karlstad med et seminar om demokratiets fremvekst 23. september. De to lands statsministre vil åpne seminaret. Samme dag vil de to også ha bilaterale samtaler i Karlstad.

Haakon VIIs ankomst 25. november
25. november 2005 feirer Regjeringen 100-årsdagen for Haakon VIIs ankomst til Norge med et arrangement på Akershus Slott. Kongehuset vil deretter 27. november ha slottsball på samme måte som i 1905.

Det norske kongeparet vil besøke USA i februar/mars og Danmark i november. Dronning Elizabeth II har invitert kongeparet til å besøke London i oktober/november. I forbindelse med jubileet vil det også bli besøk på høyt nivå fra Japan, opplyste statsminister Kjell Magne Bondevik.