Historisk arkiv

Statssekretær Anders Eira forlater KRD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag etter søknad gitt Anders Eira avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet. (08.10.04)

Pressemelding

Nr.: 169/2004
Dato: 8. oktober 2004

Statssekretær Anders Eira
forlater KRD


Kongen har i statsråd i dag etter søknad gitt Anders Eira avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet.

Regjeringen er utgått fra Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre (V). Listen over statssekretærer ser nå ut som nedenfor:

For statsminister Kjell Magne Bondevik:
Kari Husøy (KrF)
Eirik Moen (H)
Gunnar Kvassheim (V)
Odd Jostein Sæter (KrF)
Gunnar Husan (KrF)
Siv Nordrum (KrF)

For utenriksminister Jan Petersen:
Kim Traavik (H)
Vidar Helgesen (H)
Sylvi Graham (H)

For statsråd Erna Solberg (kommunal- og regionalminister):
Frank Jenssen (H)
Cathrin Bretzeg (H)

For statsråd Dagfinn Høybråten (arbeids- og sosialminister):
Kristin Ravnanger (KrF)
Helge Eide (KrF)

For statsråd Lars Sponheim (landbruks- og matminister):
Leif Helge Kongshaug (V)

For statsråd Per-Kristian Foss (finansminister):
Øystein Børmer (H)
Kari Elisabeth Olrud Moen (H) – permittert fra 21. april 2004.
Harald Solberg (KrF)
Helle Hammer (H) – konstituert fra 18. juni 2004.

For statsråd Odd Einar Dørum (justisminister):
Rita Sletner (V)
Trond Prytz (V)

For statsråd Valgerd Svarstad Haugland (kultur- og kirkeminister):
Berit Øksnes Gjerløw (KrF)
Yngve Slettholm (KrF)

For statsråd Hilde Frafjord Johnson (utviklingsminister):
Olav Kjørven (KrF)

For statsråd Laila Dåvøy (barne- og familieminister):
Hans Olav Syversen (KrF)

For statsråd Kristin Clemet (utdannings- og forskningsminister):
Bjørn Haugstad (H)
Helge Ole Bergesen (H)

For statsråd Svein Ludvigsen (fiskeri- og kystminister):
Janne Johnsen (H)

For statsråd Ansgar Gabrielsen (helse- og omsorgsminister):
Jan Otto Risebrobakken (H)
Elisabeth Aspaker (H)

For statsråd Torild Skogsholm (samferdselsminister):
Arnfinn Torbjørn Ellingsen (V)

For statsråd Kristin Krohn Devold (forsvarsminister):
Bård Glad Pedersen (H)

For statsråd Børge Brende (nærings- og handelsminister):
Lars Jacob Hiim (H)
Tone Skogen (H)

For statsråd Morten Andreas Meyer (moderniseringsminister):
Eirik Lae Solberg (H)

For statsråd Thorhild Widvey (olje- og energiminister):
Oluf Ulseth (H)

For statsråd Knut Arild Hareide (miljøvernminister):
Øyvind Håbrekke (KrF)