Historisk arkiv

Katastroferammede i USA får hjelp fra Norge på 10 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

–Regjeringen har besluttet å gi nødhjelp til de katastroferammede i USA på inntil 10 millioner kroner, sier statsminister Kjell Magne Bondevik. (03.09.05)

Pressemelding

Nr.: 159/2005
Dato: 3. september 2005

Katastroferammede i USA får hjelp fra Norge på 10 millioner kroner

–Regjeringen har besluttet å gi nødhjelp til de katastroferammede i USA på inntil 10 millioner kroner, sier statsminister Kjell Magne Bondevik. USA har bedt om internasjonal assistanse, spesielt medisiner. Nødhjelpen vil bli gitt direkte til USA og via FN og Norges Røde Kors.

–Det er viktig at Norge støtter dem som har fått sine liv fullstendig endret som følge av orkanen Katrina. Vi er i kontakt med USAs myndigheter slik at vi på best mulig måte kan møte de behovene som finnes. Vi har også meldt inn vår vilje til støtte til FN og Norges Røde Kors, sier statsministeren.

Norske eksperter og utstyr som er stilt til rådighet omfatter nødhjelpspersonell med bred internasjonal erfaring, fem minedykkere fra Forsvaret og medisiner tilpasset krisesituasjoner. Det norske bidraget på 10 millioner kroner vil bli fordelt til de ulike innsatssektorene etter hvert som behovene meldes til Utenriksdepartementet, som også dekker kostnadene ved den norske innsatsen. FN og USA forventes å komme med mer konkret informasjon om sine behov kommende uke.