Historisk arkiv

Stoltenberg overtar etter Bondevik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Etter å ha mottatt avskjedssøknad fra Kjell Magne Bondeviks andre regjering i ekstraordinært statsråd fredag 14. oktober, innvilget Kongen søknaden i ekstraordinært statsråd på Slottet i dag kl. 11.00, med virkning fra i dag kl. 13.00. Kongen utnevnte samtidig Jens Stoltenbergs andre regjering.

Pressemelding

Nr.: 178/2005
Dato: 17. oktober 2005

Stoltenbergs regjering overtar etter Bondeviks

Etter å ha mottatt avskjedssøknad fra Kjell Magne Bondeviks andre regjering i ekstraordinært statsråd fredag 14. oktober, innvilget Kongen søknaden i ekstraordinært statsråd på Slottet i dag kl. 11.00, med virkning fra i dag kl. 13.00. Kongen utnevnte samtidig Jens Stoltenbergs andre regjering, med virkning fra i dag kl. 13.00.

Fra i dag kl. 13.00 vil også regjeringen Bondeviks statssekretærer få avskjed av Kongen, mens dens politiske rådgivere fra samme tidspunkt vil få avskjed av Statsministerens kontor.

I ekstraordinært statsråd på Slottet i dag kl. 13.00, der Stoltenbergs andre regjering møter for første gang, vil Kongen fastsette fordelingen av statsrådsposter i den nye regjeringen. En del statssekretærer vil også bli utnevnt.

Den nye regjeringen er utgått av Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Den har følgende sammensetning:

Statsminister:
stortingsrepresentant Jens Stoltenberg (46), Oslo (Ap)

Statsråd og sjef for Finansdepartementet (finansminister):
stortingsrepresentant Kristin Halvorsen (45), Oslo (SV)

Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet, med unntak av integrerings-, innvandrings-, same- og minoritetssakene(kommunal- og regionalminister):
stortingsrepresentant Åslaug Marie Haga (45), Ås (Sp)

Utenriksminister:
generalsekretær Jonas Gahr Støre (45), Oslo (Ap)

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet (forsvarsminister):
stortingsrepresentant Anne-Grete Strøm-Erichsen (55), Bergen (Ap)

Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet (miljøvernminister):
generalsekretær Helen Oddveig Bjørnøy (51), Drammen (SV)

Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet (olje- og energiminister):
administrerende direktør Odd Roger Enoksen (51), Andenes (Sp)

Statsråd og sjef for utviklingssakene i Utenriksdepartementet (utviklingsminister):
seniorrådgiver Erik Solheim (50), Oslo (SV)

Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet (nærings- og handelsminister):
fylkesråd Odd Eriksen (50), Mosjøen (Ap)

Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet (samferdselsminister):
stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (47), Lærdal (Sp)

Statsråd og sjef for Utdannings- og forskningsdepartementet, sjef også for barnehagesakene i Barne- og familiedepartementet (kunnskapsminister)
- fra 1. januar 2006 sjef for Kunnskapsdepartementet
:
stortingsrepresentant Øystein Kåre Djupedal (45), Trondheim (SV)

Statsråd og sjef for Arbeids- og sosialdepartementet med unntak av alkohol- og narkotikasakene, sjef også for integrerings-, innvandrings, same- og minoritretssakene i Kommunal- og regionaldepartementet (arbeids- og sosialminister):
stortingsrepresentant Bjarne Håkon Hanssen (42), Namsos (Ap)

Statsråd og sjef for Justisdepartementet (justisminister):
stortingsrepresentant Knut Storberget (41), Elverum (Ap)

Statsråd og sjef for Barne- og familiedepartementet, med unntak av barnehagesakene (likestillings- og forbrukerminister)
- fra 1. januar 2006 sjef for Likestillings- og forbrukerdepartementet
:
stortingsrepresentant Karita Bekkemellem (40), Molde (Ap)

Statsråd og sjef for Kultur- og kirkedepartementet (kultur- og kirkeminister):
stortingsrepresentant Trond Giske (38), Trondheim (Ap)

Statsråd og sjef for Helse- og omsorgdepartementet, sjef også for alkohol- og narkotikasakene i Arbeids- og sosialdepartementet (helse- og omsorgsminister):
stortingsrepresentant Sylvia Kristin Brustad (38), Vang (Ap)

Statsråd og sjef for Moderniseringsdepartementet, ansvar også for samordning av nordisk samarbeid (fornyelsesminister)
- fra 1. januar 2006 sjef for Fornyelsesdepartementet
:
barnehagestyrer Heidi Grande Røys (38), Florø (SV)

Statsråd og sjef for Landbruks- og matdepartementet (landbruks- og matminister):
daglig leder Terje Riis-Johansen (37), Skien (Sp)

Statsråd og sjef for Fiskeri- og kystdepartementet (fiskeri- og kystminister):
fylkesordfører Helga Pedersen (32), Tana (Ap)

Det vil bli gjort følgende endringer i departementsstrukturen:

  • Utdannings- og forskningsdepartementet får overført ansvaret for barnehagesakene fra Barne- og familiedepartementet, og endrer navn til Kunnskapsdepartementet.
  • Barne- og familiedepartementet endrer navn til Likestillings- og forbrukerdepartementet.
  • Arbeids- og sosialdepartementet får overført innvandringsavdelingen, integrerings- og mangfoldsavdelingen og same- og minoritetsavdelingen fra Kommunal- og regionaldepartementet. Samtidig overføres seksjon for alkohol- og narkotikapolitikk til Helse- og omsorgsdepartementet.
  • Moderniseringsdepartementet endrer navn til Fornyelsesdepartementet.

Disse endringene vil formelt tre i kraft fra 1. januar 2006, men statsrådene har allerede fra i dag ansvar for saksfeltene i samsvar med dette.