Historisk arkiv

Midtveisevaluering av samordningsforsøkene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

Telemarksforsking har evaluert de 17 samordningsforsøkene som er i gang. En hovedkonklusjon er at de tre etatene har oppnådd mye sammen, samtidig som det er avdekket mange utfordringer i forhold til veien videre (31.03.04)

Midtveisevaluering av samordningsforsøkene

Telemarksforsking har evaluert de 17 samordningsforsøkene som er i gang. En hovedkonklusjon er at de tre etatene har oppnådd mye sammen, samtidig som det er avdekket mange utfordringer i forhold til veien videre. Rapporten finner du evaluert. (31.03.04)