Historisk arkiv

Norge er utålmodig i kampen mot fattigdom og for miljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har møtt sterk motstand når det gjelder forslag til nye globale initiativ, konkrete mål med klare tidsfrister og økt finansiell bistand til utviklingsland. En allianse mellom USA og utviklingslandene på miljøområdet har dessuten svekket muligheten for fremgang når det gjelder gjennomføring av tidligere vedtatte internasjonale miljøavtaler.

Pressemelding

Nr.: 121
Dato: 07.06.02

Norge er utålmodig i kampen mot fattigdom og for miljø

Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson og miljøvernminister Børge Brende:

På et internasjonale møte på Bali har Norge vært en pådriver for å få verdenssamfunnet til å forplikte seg til en bærekraftig utvikling. Målet for møtet var å bli enige om en handlingsplan for å bekjempe fattigdom og ta vare på miljøet, men resultatet ble magert. Bali-møtet er det siste forberedende møte før FN-toppmøtet om bærekraftig utvikling som finner sted i Johannesburg i august.

Norge har holdt fast ved prinsippene som ble vedtatt på toppmøtet i Rio for ti år siden, og Norge har også gått inn for nye forpliktelser basert på disse. Dette har vi fått mye ros for fra utviklingsland, EU-land og fra frivillige organisasjoner

Der er langt igjen til en handlingsplan er klar. Men det er tross alt blitt gjennombrudd på flere områder. Dette gjelder blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, tungmetalller, energi, vannforsyning og ressursforvaltning. På områder som finansiering og handel derimot har det skjedd lite.

Norge har møtt sterk motstand når det gjelder forslag til nye globale initiativ, konkrete mål med klare tidsfrister og økt finansiell bistand til utviklingsland. En allianse mellom USA og utviklingslandene på miljøområdet har dessuten svekket muligheten for fremgang når det gjelder gjennomføring av tidligere vedtatte internasjonale miljøavtaler.

- Det er skuffende at viktige aktører på flere områder har gått tilbake på løfter som ble gitt i Rio og på andre viktige internasjonale møter, sier Hilde Frafjord Johnson. – Det er også paradoksalt at de afrikanske landene på mange områder ikke får gjennomslag for satsing på bekjempelse av fattigdom. FN-toppmøtet i Johannesburg om bærekraftig utvikling skal jo sette spesielt fokus på Afrika og fattigdom

– Utrolig nok har det heller ikke vært enighet om å holde fast ved føre-var prinsippet. Dette har vært et grunnleggende prinsipp for miljøforvaltningen helt siden det ble vedtatt i Rio for ti år siden, sier Børge Brende. – Norge har i forhandlingene understreket viktigheten av å få Kyotoprotokollen ratifisert. Klimaendringene er en stor trussel mot bærekraftig utvikling. Norge har derfor oppfordret alle land som ennå ikke har ratifisert Kyoto-protokollen, til å gjøre det snarest.

Det er høyst usikkert hva resultatet fra Johannesburg vil bli, men Norge vil vi yte maksimal innsats i tiden fremover for å bidra til at toppmøtet i Johannesburg blir en suksess.