Historisk arkiv

Modernisering av bistandsforvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen la fredag frem et tillegg til St.prp. nr. 1 (2003-2004) om modernisering, forenkling og effektivisering av bistandsforvaltningen. (07.11.03)

Pressemelding

Nr.: 189/03
Dato: 07.11.2003

Modernisering av bistandsforvaltningen

Regjeringen legger frem et tillegg til St.prp. nr. 1 (2003-2004) om modernisering, forenkling og effektivisering av bistandsforvaltningen. Hovedinnholdet i tilleggsnummeret er:

  • Større delegering og desentralisering til utenriksstasjonene
  • Samling av land- og regionkompetanse i UD
  • Samling av policyutforming, strategi- og informasjonsarbeid i UD
  • Samling av kunnskapsforvaltning i NORAD
  • Etablering av enhet for evaluering og kvalitetssikring i NORAD
  • Samling av forvaltningen av søknadsbaserte ordninger for bl.a. frivillige organisasjoner og næringsliv i NORAD
  • Samling av det administrative ansvaret for alle utenriksstasjoner i UD

Det etableres 30-35 nye stillinger ved utenriks­stasjonene, i hovedsak ved overføring av årsverk fra NORAD.

Alle utgifter i tilknytning til omorganiseringen foreslås dekket innenfor UDs foreslåtte budsjettramme for 2004.