Historisk arkiv

Bjørn T. Grydeland ny president i ESA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

På et møte mellom utenriksministrene i Efta/EØS-landene tirsdag ble det enighet om at ambassadør Grydeland overtar stillingen som president i ESA 1. januar 2006. (14.06)

Pressemelding

Nr.: 83/05
Dato: 14.06.2005

Ambassadør Bjørn T. Grydeland nytt norsk kollegiemedlem i ESA, EFTAs overvåkningsorgan. Grydeland overtar som president i ESA fra 1. januar 2006

Ambassadør Bjørn T. Grydeland er i dag oppnevnt som nytt norsk kollegiemedlem i EFTAs overåkningsorgan, ESA. Grydeland tiltrer stillingen 1. januar 2006. Han etterfølger Einar M. Bull, som har vært medlem siden 2002. På et møte i Luxembourg i dag mellom utenriksministrene i EFTA/EØS-landene, Norge, Island og Liechtenstein, ble det også enighet om at ambassadør Grydeland overtar som president i ESA fra 1. januar neste år.

EFTAs overvåkningsorgan har til oppgave å håndheve EØS-avtalen overfor Norge, Island og Liechtenstein, og har en lignende funksjon som Europakommisjonen overfor EUs medlemsland. Overvåkningsorganet ledes av et kollegium med tre medlemmer, ett fra hvert av de tre EFTA-landene i EØS.

Bjørn T. Grydeland er i dag ambassadør ved Norges delegasjon til EU. Han er statsviter av utdannelse og har lang erfaring fra ledende stillinger i Finansdepartementet og Statsministerens kontor. Grydeland var departementsråd ved Statsministerens kontor fra 1992 til 2001.

- Ambassadør Grydelands brede erfaring gjør ham særdeles godt kvalifisert til den viktige stillingen som president i EFTAs overvåkningsorgan, sier utenriksminister Jan Petersen.