Historisk arkiv

Holbergs internasjonale minnepris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Den første Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskaplig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi tildeles professor Julia Kristeva. Prisen har en verdi på 4, 5 millioner kroner. (15.09.04)

Pressemelding

Nr.: 061-04
Dato: 15.september

Holbergs internasjonale minnepris

Den første Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskaplig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi tildeles professor Julia Kristeva ved Institutt for tekst- og dokumentvitenskap i Paris. Holbergs internasjonale minnepris har en verdi på 4, 5 millioner kroner.

Professor Kristeva har, med utgangspunkt i en meget bred tverrfaglig tilnærming, fokusert på grunnleggende trekk ved menneskelig kommunikasjon og samhandling. Dette er et felt av stor betydning for utviklingen og forståelsen av vårt moderne, tverrkulturelle samfunn, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

- Formålet med Ludvig Holbergs minnepris er å heve disse fagenes status i samfunnet samt stimulere barns og unges interesse for disse fagområdene, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

Professor Kristeva (63) kommer opprinnelig fra Bulgaria og er i dag direktør for Institutt for tekst- og dokumentvitenskap ved Paris’ 7. universitet (Jussieu). Hun er dessuten praktiserende psykoanalytiker. I utgangspunktet er hun språkforsker, med litterære tekster som undersøkelsesfelt. Kristevas senere arbeider har særlig dreid seg om kvinnelige forfattere og intellektuelle.

Regjeringen tok i 2003 initiativ til opprettelsen av Ludvig Holbergs minnefond med en fondskapital på 200 millioner kroner.

Minnefondet er oppkalt etter den norsk-danske akademiker og dramatiker Ludvig Holberg som også ble professor i metafysikk og logikk, latinsk retorikk og historie ved Universitetet i København.

Universitetet i Bergen forvalter den årlige avkastningen fra Holbergs minnefond og står ansvarlig for tildeling til prisvinner og den øvrige disponering av midlene. Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi deles ut for første gang i Håkonshallen i Bergen 3. desember. H.K.H. Kronprins Haakon vil forestå den høytidelige tildelingen av prisen.

Det ble i dag også kjent at styret for Ludvig Holbergs minnefond tildeler Nils Klim-prisen 2004 for yngre nordiske forskere til Associate Professor Claes de Vreese fra Danmark. Prisen har en verdi på 250 000 kroner. Claes de Vreese får prisen for forskningsinnsats i skjæringspunktet mellom statsvitenskap, kommunikasjonsforskning og medievitenskap.

Les mer på www.holbergprisen.no