Historisk arkiv

Informasjon om Kunnskapsløftet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Kunnskapsløftet –reformen i grunnskolen og videregående opplæring - skal gjennomføres fra høsten 2006. UFD sender ut informasjon om reformen til alle foreldre. (07.10.09)

Informasjon om Kunnskapsløftet til alle foreldre og foresatte

Kunnskapsløftet – den store reformen i grunnskolen og videregående opplæring - skal gjennomføres fra høsten 2006, men om lag 200 skoler har startet allerede fra inneværende skoleår. Utdannings- og forskningsdepartementet sender nå ut informasjon om reformen til alle foreldre. Brosjyren kommer på bokmål, nynorsk og samisk og blir senere oversatt til ti språk. Trykksaken inneholder utfyllende informasjon om de nye læreplanene og andre endringer i forbindelse med reformen.

- Jeg er glad og stolt over å kunne sende informasjon om endringene som kommer i grunnskolen og videregående opplæring direkte til alle elever og foresatte. Jeg synes også det er fint at vi klarer å få frem denne informasjonen så kort tid etter at alle vedtak er gjort. Brosjyren vil være et godt grunnlag for lokale drøftinger på foreldremøter og i andre sammenhenger der skole er tema, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Den nye Læringsplakaten, med sine 11 grunnleggende forpliktelser for skolen, er også gjengitt i brosjyren.

Alle elever på 1.-9. trinn i grunnskolen og 1. trinn i videregående opplæring tar de nye læreplanene i bruk høsten 2006. De øvrige trinnene følger etter i 2007 og 2008.

Brosjyren om Kunnskapsløftet er trykket i et opplag på over 600 000 og sendes direkte til skolene, med beskjed om at den skal deles ut til hvert enkelt hjem. Ikke siden Reform97 har det vært sendt ut informasjon til et så stort antall foresatte i norsk skole.

Bokmål

Nynorsk