Historisk arkiv

Holager Andenæs konstitueres som ny POT-sjef

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Pressemelding

Oslo, 20.12.96

Holager Andenæs konstitueres som ny POT-sjef

Advokatfullmektig Ellen Holager Andenæs konstitueres som sjef for politiets overvåkingstjeneste inntil videre, men ikke lenger enn til 30. juni 1997.

Åremålsstillingen som overvåkingssjef ble ledig etter at Hans Olav Østgaard etter søknad ble løst fra beskikkelsen 16. desember 1996. I tiden fram til stillingen er kunngjort og besatt etter vanlig prosedyre, må stillingen besettes ved konsitusjon.

Ellen Holager Andenæs er født i 1947 og tok juridisk embetseksamen i 1973. Hun har vært konsulent hos Forbrukerombudet og ved Oslo likningskontor til 1977 og deretter politifullmektig og politiadjutant ved Oslo politikammer til 1982. Hun var riksadvokatfullmektig fram til 1983 og var statsadvokat i Eidsivating fra 1983 til 1987. Ved Oslo politikammer var hun politiinspektør fra 1987, som sjef for ordensavdelingen fram til 1993, deretter som sjef for kriminalavdelingen. Holager Andenæs var elev ved NATO Defence College i 1993. Hun ble konstituert lagdommer i Eidsivating lagdømme i 1994. I 1996 begynte hun som advokatfullmektig i Oslo.

Lagt inn 20 desember 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen