Historisk arkiv

Tor-Aksel Busch ny riksadvokat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Pressemelding

22. august 1997

Tor-Aksel Busch ny riksadvokat

Assisterende riksadvokat Tor-Aksel Busch er i statsråd i dag utnevnt til ny Riksadvokat.

Tor-Aksel Busch er født i 1950, og har juridisk embetseksamen fra 1974. Han ble utnevnt til sin nåværende stilling i august 1987. Fra 1981 til august 1987 var han statsadvokat ved Eidsivating statsadvokatembeter.

I tidsrommet 1976 til 1981 var han ansatt som politifullmektig og politiadjutant ved Oslo politikammer. Med permisjon fra politikammeret var han i perioden april 1979 til januar 1981 dommerfullmektig ved Nedre Romerike sorenskriverembete.

Busch tiltrer 1. september 1997. Han etterfølger Georg Fredrik Rieber-Mohn som er utnevnt til dommer i Høyesterett.

Lagt inn 22 august 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen