Historisk arkiv

St.meld. nr. 40 (1996-97) Trygg mat til forbrukerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Landbruksdepartementet

Kortversjon (B-305)

Trygg mat til forbrukerne

(B-305)

St.melding nr. 40 (1996-97)


Stortingsmeldingen “Matvarekvalitet og forbrukertrygghet” er en helhetlig presentasjon av Regjeringens opplegg for hvordan norske forbrukere skal sikres trygge matvarer. Meldingen beskriver mål, strategi og virkemidler for å oppfylle denne grunnleggende forutsetningen: All mat som omsettes i Norge skal være helsemessig trygg for forbrukerne.

Strategisk satser Regjeringen på:

  • et internasjonalt forpliktende samarbeid
  • vektlegging av kvalitet
  • utvikling av ny kunnskap
  • kommunikasjon med, og medvirkning fra forbrukerne

Meldingen omtaler i tillegg viktige dagsaktuelle saker, særlig i forhold til EØS-avtalen. Dette gjelder bestemmelser om tilsetningsstoffer i mat, genmodifiserte matvarer og merking, opprinnelsesmerking av kjøtt, regler for barnemat, bestråling av matvarer og regler for rest- og fremmedstoffer (som plantevernmidler) i maten.

Stortinget vedtok den 20.februar 1996 å be Regjeringen legge frem en melding om matvarekvalitet og forbrukersikkerhet. Med denne meldingen belyser Regjeringen de muligheter og utfordringer internasjonal handel med mat medfører.


Publikasjonen kan bestilles fra Landbruksdepartementet,
E-post:postmottak@ld.dep.no
Telefax: 22 24 95 55
Telef.nr: 22 24 91 61