Historisk arkiv

Regjeringsskifte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringsskifte

I statsråd på Slottet idag kl. 11.00 søkte Gro Harlem Brundtlands tredje regjering avskjed. Søknaden ble innvilget med virkning fra kl. 12.30. Samtidig ble regjeringen Thorbjørn Jagland utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt. Departementsfordelingen vil bli fastsatt i ekstraordinært statsråd idag kl. 12.30.

Den nye regjeringen har følgende sammensetning:

Statsminister:
stortingsrepresentant Thorbjørn Jagland (46), Lier

Utenriksminister:
utenriksminister Bjørn Tore Godal (51), Oslo

Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet:
statsråd Thorbjørn Berntsen (61), Oslo

Statsråd og sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet:
statsråd Kjell Opseth (60), Førde

Statsråd i Sosial- og helsedepartementet, sjef for helsesaker:
statsråd Gudmund Hernes (55), Oslo

Statsråd i Nærings- og energidepartementet, sjef for energisaker
- fra 1. januar 1997 sjef for et planlagt nytt olje- og energidepartement:
statsråd Grete Faremo (41), Oslo

Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet:
assisterende riksantikvar Sissel Rønbeck (46), Oslo

Statsråd i Nærings- og energidepartementet, sjef for næringssaker
- fra 1. januar 1997 sjef for et planlagt nytt næringsdepartement:
statsråd Grete Knudsen (56), Straumsgrend

Statsråd i Utenriksdepartementet, sjef for bistandssaker:
statsråd Kari Nordheim-Larsen (48), Oslo

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet:
statsråd Jørgen Kosmo (48), Horten

Statsråd og sjef for Finans- og tolldepartementet:
statsråd Jens Stoltenberg (37), Oslo

Statsråd i Sosial- og helsedepartementet, sjef for sosialsaker:
statsråd Hill-Marta Solberg (45), Maurnes

Statsråd og sjef for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet:
statsråd Reidar Sandal (47), Florø

Statsråd uten departement, sjef for planleggingsavdelingen i Finansdepartementet (nasjonal planlegging):
visegeneralsekretær Terje Rød-Larsen (48), Gaza

Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet:
partisekretær Dag Terje Andersen (39), Svarstad

Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet:
forfatter Anne Holt (37), Oslo

Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet:
stortingsrepresentant Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (37), Vardø

Statsråd og sjef for Kulturdepartementet:
journalist Turid Birkeland (34), Oslo

Statsråd og sjef for Barne-og familiedepartementet og Administrasjonsdepartementet
- fra 1. januar 1997 sjef for et planlagt nytt barne-, familie- og administrasjonsdepartement:
stortingsrepresentant Sylvia Brustad (29), Engerdal

Nordisk samarbeidsminister:
statsråd Grete Knudsen

Lagt inn 25 oktober 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen