Historisk arkiv

Et arbeidsliv for alle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 58/2001
Dato: 31.08.01

Kontakt: Informasjonssjef Jan-Egil Nyland, 9169 1014

Et arbeidsliv for alle

- Regjeringens mål er at flest mulig skal være i arbeid og derfor må arbeidslivet bli mer inkluderende. Vår hovedambisjon er at en videreutvikling av arbeidsmiljøloven skal bidra til et arbeidsliv med plass for alle, bedre tilpasning av loven til utviklingen i arbeidslivet og et enklere regelverk, sier statsråd Jørgen Kosmo.

Utvalget, som skal ledes av advokat Ingeborg Moen Borgerud, har fått et bredt mandat og står foran et omfattende og krevende arbeid. Oppfølging av Sandman-utvalget, som foreslår en rekke tiltak for å redusere sykefraværet og begrense veksten i uføretrygding, er bare en av utfordringene utvalget står overfor.

Forenkling

Den nåværende arbeidsmiljøloven har vært gjennom en rekke endringer og er blitt et omfattende regelverk. I arbeidet med fornyelse av offentlig sektor, er en av hovedmålsettingene å forenkle regelverket der det er mulig. Forenkling av eksisterende lover eller samordning av flere lover innenfor samme område, er blant virkemidlene som kan benyttes.

- Arbeidslivet er en av de viktigste arenaene for menneskelig utfoldelse og vi må derfor legge forholdene til rette slik at vi unngår utstøting i alle former og bestreber oss på å sikre et sunt, godt og inkluderende arbeidsmiljø, sier arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo.

Det forutsettes at utvalget har sluttført sitt arbeid innen 1. september 2003

Utvalgets medlemmer

Ingeborg Moen Borgerud, leder, advokat Ellen Risøe, NHO, ass.dir. Siri Røine, KS, sekretær Trine Lise Sundnes, LO, advokat Inger Elisabeth Meyer, HSH, rådgiver Finn Berge Haaland, YS, utredningssjef Nina Sverdrup, Akademikerne, avd.dir. Odd Bøhagen, AAD, underdirektør Synnøve Nymo, Finansdept., ekspedisjonssjef Gundla Kvam, AAD, ekspedisjonssjef Toril Roscher-Nilsen, SHD, daglig leder Jan Henrik Nygård, avdelingssykepleier Jan Morten Andreassen, direktør Lars Wilhelmsen, Aetat, direktør Ivar Levraas, Arbeidstilsynet.