Historisk arkiv

Ny administrerende direktør i Statsbygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 41/2001
Dato: 29.06.01

Kontaktperson: Anne Mette Ringdal, Statsrovaltningsavd., t. 2224 4631

Ny administrerende direktør i Statsbygg

På bakgrunn av innstilling fra arbeids- og administrasjonsministeren har Kongen i Statsråd fredag beskikket Øivind Christoffersen som ny administrerende direktør i Statsbygg.

Øivind Christoffersen er 51 år gammel, cand.real, og har bred ledererfaring fra ulike stillinger i privat og offentlig sektor. Øivind Christoffersen har vært i Statsbygg i ca ett og et halvt år, først som direktør for eiendomsforvaltning, siden oktober 2000 som fungerende administrerende direktør. Han beskikkes nå som administrerende direktør for en periode på seks år.

- Jeg gratulerer Øivind Christoffersen med utnevnelsen, og er svært tilfreds med at han har takket ja til å påta seg den viktige jobben som leder av Statsbygg. Det er ikke tvil om at Statsbygg som organisasjon har vært gjennom en turbulent og slitsom periode. Med administrerende direktør på plass er situasjonen i ferd med å normaliseres. Jeg regner derfor med at kreftene framovber kan brukes på å gi kundene et best mulig tilbud – fra et fornyet og forbedret Statsbygg, sier arbeids-og administrasjonsminister Jørgen Kosmo.


Øivind Christoffersen