Historisk arkiv

Endringer i saltvannsfiskeloven og råfiskloven - kontrolltiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Fiskeridepartementet

Regjeringen foreslår for Stortinget en del større og mindre endringer i saltvannsfiskeloven og råfiskloven. Forslagene har som mål å forbedre ressurskontrollen og forvaltningen av de levende marine ressursene. (11.05.01)

Pressemelding

Nr.: 42/2001
Dato: 11.05.2001
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Kirsti Henriksen 22 24 64 91

Endringer i saltvannsfiskeloven og råfiskloven – kontrolltiltak

Regjeringen foreslår for Stortinget en del større og mindre endringer i saltvannsfiskeloven og råfiskloven. Forslagene har som mål å forbedre ressurskontrollen og forvaltningen av de levende marine ressursene.

Dette må ses på bakgrunn av den offentlige debatt som har pågått, særlig siden høsten 2000, om ulovligheter i fiskerinæringen, og den redegjørelse som fiskeriministeren holdt for Stortinget 3. mai om ulovligheter, kontroll og tiltak i fiskerinæringen.

- Det er viktig å ha et kontroll- og sanksjonssystem som viser at kostnadene ved å bryte regelverket overstiger eventuelle gevinster av slik aktivitet, understreker fiskeriminister Otto Gregussen.

Det fremmes bl.a. forslag om å skjerpe strafferammene i saltvannsfiskeloven og råfiskloven for visse overtredelser. Videre foreslås det å innføre en landingsseddel for å registrere fangst som landes også når fangsten ikke omsettes samtidig. Det foreslås å utvide og presisere Fiskeridirektoratets myndighet når det gjelder ressurskontroll, og herunder gi direktoratet adgang til å kontrollere mottak og omsetning av fisk og fiskeprodukter i tillegg til ressurskontroll på sjøen og ved landing av fangst.