Historisk arkiv

Enhetskvoteordning for seitrålerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Fiskeridepartementet

- De fleste fartøygruppene i havfiskeflåten har nå tilgang på enhetskvoteordninger som gjør at næringa sjøl kan tilpasse fangstkapasiteten og sikre et bedre driftsgrunnlag for de gjenværende fartøyene, sier fiskeriminister Otto Gregussen i forbindelse med at det nå også innføres en slik ordning for fartøy med seitråltillatelse. (02.02.2001)

Pressemelding

Nr.: 11/2001
Dato: 02.02.2001
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Johán H Williams 22 24 64 40 / 90 02 44 46

Enhetskvoteordning for seitrålerne

- De fleste fartøygruppene i havfiskeflåten har nå tilgang på enhetskvoteordninger som gjør at næringa sjøl kan tilpasse fangstkapasiteten og sikre et bedre driftsgrunnlag for de gjenværende fartøyene, sier fiskeriminister Otto Gregussen i forbindelse med at det nå også innføres en slik ordning for fartøy med seitråltillatelse.

Enhetskvoter innebærer at fiskekvoter fra flere fartøyer i en tidsavgrenset periode kan samles på en båt, mot at de andre fartøyene tas ut av fisket. Slik kan ordningen bidra til en tilpasning av flåten til ressursgrunnlaget.

Enhetskvoteordningen for seitrålerne omfatter sei både nord og sør for 62. breddegrad.

Det er tidligere fastsatt enhetskvoteordninger for torsketrålerne, ringnotflåten, grønlandsrekeflåten og konvensjonelle fartøyer på eller over 28 meter.