Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tildeling av nye konsesjoner for oppdrett av laks og ørret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Fiskeridepartementet

Regjeringa vil endre oppdrettsloven slik at det kan tas vederlag ved tildeling av nye oppdrettskonsesjoner for laks og ørret, og fremmer forslag om dette overfor Stortinget. Bakgrunnen for forslaget er at Fiskeridepartementet til høsten skal tildele 30-35 nye lakse- og ørretkonsesjoner. Dette blir den første ordinære tildelingen av slike konsesjoner siden 1985. Fiskeriminister Otto Gregussen gir med dette muligheter for nye aktører til å etablere seg i havbruksnæringa. (06.04.2001)

Pressemelding

Nr.: 30/2001
Dato: 06.04.2001
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim 22 24 64 60 / 90 57 09 41

Tildeling av nye konsesjoner for oppdrett av laks og ørret

Regjeringa vil endre oppdrettsloven slik at det kan tas vederlag ved tildeling av nye oppdrettskonsesjoner for laks og ørret, og fremmer forslag om dette overfor Stortinget. Bakgrunnen for forslaget er at Fiskeridepartementet til høsten skal tildele 30-35 nye lakse- og ørretkonsesjoner. Dette blir den første ordinære tildelingen av slike konsesjoner siden 1985.Fiskeriminister Otto Gregussen gir med dette muligheter for nye aktører til å etablere seg i havbruksnæringa.

Forskrift om tildeling av nye konsesjoner vil være klar på sensommeren. Konsesjonene vil bli tildelt i løpet av høsten 2001.

- Nye konsesjoner for oppdrett av laks og ørret skal fremme en positiv utvikling i Kyst-Norge og for næringa, sier fiskeriminister Otto Gregussen. – Jeg ønsker også at konsesjonene skal bidra til å styrke mindre aktører som har et åpenbart behov for et bedre driftsgrunnlag og å medvirke til at flere kvinner kommer inn på eiersiden i havbruksnæringa.

Fiskeriministeren sier at en vederlagsfri tildeling er uheldig – særlig på bakgrunn av at konsesjoner i dag overføres for til dels store summer. En del av konsesjonsverdien vil derfor bli tilbakeført til samfunnet ved at det skal kreves inn et vederlag ved den kommende tildelingen. Størrelsen på vederlaget vil bli fastsatt nærmere tildelingstidspunktet, men skal stå i et rimelig forhold til muligheter for framtidig inntjening. Det tas også sikte på å differensiere vederlaget ut fra objektive kriterier.

Gregussen sier at veksten i havbruksnæringa framover skal tas ut i en kombinasjon av fortsatt vekst for eksisterende oppdrettsbedrifter og jevnlig tildeling av nye konsesjoner for oppdrett av laks og ørret.

Relaterte lenker
  • Ot.prp. nr. 65 (2000-2001)
    Om lov om endring i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. (vederlag ved tildeling av konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret)
Til toppen