Historisk arkiv

Sønneland ny departementsråd i Kulturdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr.: 99/00
Dato: 01.12.2000
Kontaktperson: Informasjonssjef Berit Griebenow, tlf. 22 24 78 09

SØNNELAND NY DEPARTEMENTSRÅD I KULTURDEPARTEMENTET

Helge Sønneland (57) er i statsråd utnevnt til ny departementsråd i Kulturdepartementet. Han etterfølger Per Haga som ønsker å gå av etter å ha vært departementsråd siden Kulturdepartementet ble opprettet i 1982.

Helge Sønneland har arbeidet i Kulturdepartementet siden 1984, som underdirektør og senere avdelingsdirektør i Kulturavdelingen, og siden 1991 som ekspedisjonssjef i Medieavdelingen.

Helge Sønneland har juridisk embetseksamen fra 1971. 1971-76 var han informasjonssjef ved Universitetet i Tromsø. I 1977 ble han ansatt som informasjonssekretær og senere byråsjef i Kirke- og undervisningsdepartementet. I 1980 ble han utnevnt til underdirektør i Kulturavdelingen i Kirke- og undervisningsdepartementet. Fra 1982 til 1984 arbeidet han som prosjektleder for Nordsat-saken ved Nordisk ministerråds sekretariat i København.

Helge Sønneland er medlem av flere internasjonale arbeidsgrupper og utvalg på opphavsrett- og mediefeltet.