Historisk arkiv

Godkjenningsnemnd for kampsport som tillater knockout

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr.: 124/01
Dato: 31.08.2001
Kontaktperson: Eksp.sjef Paul Glomsaker, Idrettsavd., tlf. 22 24 80 50

Godkjenningsnemnd for kampsport som tillater knockout

En egen godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout ble oppnevnt i statsråd fredag. Samtidig ble forskrift om sikkerhetsbestemmelser for å ivareta utøvernes helse og sikkerhet fastsatt.

Godkjenning kan gis dersom kampaktiviteten utøves på grunnlag av fastsatte bestemmelser om sikkerhet. Godkjente kampaktiviteter vil bli ført opp på en særskilt liste av godkjenningsnemnda. Lista vil vise hvem som har fått godkjenning, godkjent kampaktivitet og hvor lenge godkjenningen gjelder.

Advokat Nils R. Kiær er oppnevnt til leder for godkjenningsnemnda og de andre medlemmene er internasjonal dommer i taekwondo Jessica Stenholm og overlege Ingunn R. Rise.