Historisk arkiv

Nye ekspedisjonssjefer i Kulturdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr.: 25/01
Dato: 02.03.2001
Kontaktperson: Departementsråd Helge Sønneland, tlf. 22 24 78 05

Nye ekspedisjonssjefer i Kulturdepartementet

Paul Glomsaker (42) og Roy Kristiansen (52) er i statsråd utnevnt til ekspedisjonssjefer i Kulturdepartementet.

Paul Glomsaker er utnevnt til ekspedisjonssjef i Idrettsavdelingen, der han har vært tilsatt som avdelingsdirektør siden 1993.

Glomsaker har utdanning fra Luftkrigsskolen og Luftforsvarets stabsskole. I tillegg har han mellomfag i idrett, mellomfag og hovedfagskurs i statsvitenskap. Han arbeidet 1979-80 som instruktør ved Luftforsvarets skoler i Stavern. 1982-84 var han sjef for idrettsavdelingen ved Andøya flystasjon. Han var idrettsoffiser ved Gardermoen flystasjon 1984-86. Fra 1988 til 1992 var han tilsatt ved Forsvarets avdeling ved Norges idrettshøgskole, med særlig ansvar for forskningsspørsmål. 1992-93 tjenestegjorde han som seksjonsleder/major i personellavdelingen i Forsvarets overkommando.

Roy Kristiansen (52) er utnevnt til ekspedisjonssjef i Medieavdelingen. Han har vært avdelingsdirektør i avdelingen siden 1991.

Roy Kristiansen har cand.mag. – eksamen med fagene russisk, norsk og historie. Han arbeidet i Utenriksdepartementets presse- og kulturavdeling 1977-80, og deretter et halvår som pressemedarbeider i Norges eksportråd. I 1980 ble han tilsatt i Kulturavdelingen i Kirke- og undervisningsdepartementet/Kulturdepartementet, fra 1984 som byråsjef og fra 1986 som underdirektør.