Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Åpningen av "Movement" - Peter Opsviks produkter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Statssekretær Roger Ingebrigtsen

Åpningen av "Movement" – Peter Opsviks produkter

Röhsska museet, Gøteborg, 1. september 2000

Mine damer og herrer!

Til alle tider har enestående kunstnere og formgivere vært i forkant av utviklingen og har lykkes i å uttrykke tidens ånd. De beste formene består, og det som i utgangspunktet ble oppfattet som radikalt og nyskapende, oppfattes etterhvert som klassisk. Så er tilfelle med mye av det vi får se her i dag.

Bak god formgiving ligger alltid en analyse av humane behov og en kritisk tilnærming til teknologi og ressursbruk. Dette danner grunnlaget for god estetisk og kunstnerisk utforming. Imidlertid forbindes ofte det unike med det eksklusive og kostbare.

Peter Opsviks unike arbeider derimot er tilgjengelige og overkommelige for folk flest – og er produsert i milliontall. Han er en av Norges ledende og mest eksperimentelle designere med betydelig kommersiell suksess, og han har formgitt noen av våre mest populære møbler. Det er derfor med stolthet og anerkjennelse vi har mottatt budskapet om at Peter Opsvik vil bli tildelt Torsten och Wanja Söderbergs pris 2000 för sina banbrytande rörliga, föränderliga möbler och för att han utifrån lekfull, djärv och djupt medmänsklig utgångspunkt ständig lyckats förnya långtidssittandets ergonomi och estetik.

"Homo ludens" – det lekende mennesket - er en passende benevnelse på Peter Opsvik – som han ofte benytter om seg selv. Lykkelige er vi som daglig kan glede seg over resultatet av en slik lekende kreativitet. Gjennom sin filosofi og sine arbeider har han utfordret det allment aksepterte og gitt oss nye måter å bruke kroppen på. I en årrekke har Peter Opsvik framhevet at bevegelse og variasjon er grunnleggende for kroppens behov. Møblene skal bare legge til rette for dette. I snart tredve år har "tripp-trapp"-stolen vært på markedet, og i Norge er de aller fleste småbarnshjem utstyrt med minst en slik stol. "Balans"-prinsippet er introdusert i mange utgaver og har vist seg svært populært. Alle etterligninger opp gjennom årene underbygger dette.

Den danske designeren og forfatteren Per Mollerup har påpekt at design ikke er noe i seg selv, men at design har sin verdi gjennom å tjene en hensikt eller et formål. Design er en måte å kommunisere med verden rundt oss på, vise hvem vi er og hva vi står for. Design er gjennomtenkte løsninger – ikke lettvinte påfunn som fremmer ressurssløsende produksjon og forbruk. I en tid da ordet "design" mer og mer framstår som et begrep knyttet til salg og markedsprofilering og brukes sammen med ord som "trend" og "mote", er det viktig å forstå at design har langt viktigere oppgaver enn å selge produkter. Design skal bidra til opplevelse, til å gjøre tilværelsen lettere og livet mer innholdsrik. Peter Opsviks arbeider er konkrete uttrykk for disse tanker.

Ved inngangen til et nytt årtusen vet vi at god formgiving og ressursbevissthet er to sider av samme sak. Regjeringen er opptatt av at god design og arkitektur er uttrykk for vår kulturelle identitet og har betydning for livskvalitet og trivsel. Likeledes at design og arkitektur er bestemmende for utviklingen av framtidens inntektsgrunnlag i et bærekraftig perspektiv.

Med sine objekter og lekende kreativitet utfordrer Peter Opsvik vår fantasi og rører våre sinn. Er for eksempel "Cylinda" et stykke møbel – eller en skulptur?

Før dere får anledning til å se, berøre og bevege dere gjennom denne utstillingen, ønsker jeg å benytte anledningen til å takke Röhsska museet for muligheten til å vise vandreutstillingen "Movement", og alle dere som har bidratt til at utstillingen har kommet i stand.

På vegne av den norske regjeringen erklærer jeg med dette utstillingen for åpnet.

Takk for oppmerksomheten!

VEDLEGG

Til toppen