Historisk arkiv

Oppnevning av Rikslønnsnemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen har i statsråd fredag oppnevnt Rikslønnsnemnda for tre nye år.

Pressemelding

Nr.: 21/2001
Dato: 16.02.2001

Oppnevning av Rikslønnsnemnda

Regjeringen har i statsråd i dag oppnevnt Rikslønnsnemnda for tre nye år.

Nestleder i LO Gerd Liv Valla er oppnevnt som arbeidstakernes representant i saker etter arbeidstvistloven. Viseadministrerende direktør Lars Chr. Berge, NHO er oppnevnt som representant for arbeidsgiver.

I saker etter tjenestetvistloven er Berit Irene Tolg, nestleder i LO Stat, oppnevnt som tjenestemennenes representant, mens Statens personaldirektør Per Engebretsen representerer staten.

De tre nøytrale medlemmene i nemnda, sorenskriver Stein Husby, professor Steinar Strøm og avdelingsdirektør Anne-Britt Evensen Norum er gjenoppnevnt.