Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Åpning av Fretheim hotell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Innlegg av statssekretær Sverre Bugge 16. september.

Statssekretær Sverre Bugge

Åpning av Fretheim hotell

Flåm, 16. september 2000

Det er en stor glede for meg å være til stede ved åpningen av Fretheim Hotell her i dag.

Det er en spennende reiselivssatsing dere har fått til her i Flåm. Den er på mange måter spesiell også i norsk sammenheng. Jeg tenker blant annet på bredden i satsingen, med utbygging av Fretheim hotell, ny kai for cruiseskip, og ikke minst opprusting av Flåmsbanen, som jo er en stor turistattraksjon i seg selv. Når Aurlandstunnellen åpner, vil jo også bedre veiforbindelse gjøre det letter for turister å komme hit.

Det er også stor geografisk bredde i samarbeidet om satsingen. Dette gjør prosjektet til en regional reiselivssatsing, med betydning langt ut over Aurland kommune.

Det er også svært spennende å se hvordan helhet og totalopplevelse for turistene er vektlagt i denne satsingen. Jeg tror dette kan være et reiselivskonsept for framtiden. Og hvor skulle det ligge bedre til rette for en total reiselivsopplevelse enn nettopp her i Flåm!

Det er også spennende ambisjoner dere har: Å plassere Flåm på kartet som Skandinavias mest interessante reiselivsdestinasjon i løpet av de nærmeste årene. Jeg er overbevist om de høye ambisjonene er godt fundert. Jeg er ikke i tvil om at satsingen har et stort potensiale.

Satsingen representerer et helårstilbud innenfor reiselivet. Det betyr flere arbeidsplasser i næringen på årsbasis. I tillegg kan det gi ringvirkninger i form av andre arbeidsplasser i kommunen. Dette er kjærkomment i en distriktskommune som Aurland.

Jeg er imponert over den innsatsen og det samarbeidet som har gjort denne satsingen mulig. Jeg er selvsagt svært godt fornøyd med den rollen SIVA har spilt i dette arbeidet. Det er likevel den felles innsatsen som må framheves. NSB og Aurland kommune har vært sterkt medvirkende. Sparebankene i regionen har, sammen med SND, vært tungt inne i finansieringen. Jeg håper dette gode samarbeide vil fortsette også i tida som kommer. På den måten kan dere sammen bidra til å realisere potensialet i denne satsingen.

Jeg ønsker dere lykke til med reiselivssatsingen her i Flåm!

Med dette har jeg gleden av å erklære Fretheim Hotell for åpnet!

Til toppen