Historisk arkiv

La menn være menn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

I en fersk rapport, "La menn være menn", legges det frem forslag til hvordan unge menn kan rekrutteres til lærerutdanning. (03.10.01)

Pressemelding

Nr.: 072-01
Dato: 03.10.01

La menn være menn

Mannlige lærere er gode ambassadører for læreryrket. Et rekrutteringsteam med entusiastiske lærer kan rekruttere unge menn til lærerutdanningen. Dette er ett av forslagene for å rekruttere flere menn til skolen samlet i en fersk rapport La menn være menn fra KUF.

Prosjekt førskole, og lærerrekruttering:

La menn være menn

Mannlige lærere er gode ambassadører for læreryrket. Et rekrutteringsteam med entusiastiske lærere kan rekruttere unge menn til lærerutdanningen. Dette er ett av forslagene for å rekruttere flere menn til skolen samlet i en fersk rapport La menn være menn fra KUF.

Bakgrunnen for rapporten La menn være menn er en idedugnad KUF arrangerte i juni i år. Forslagene er fra menn selv og innebærer blant annet å:

  • opprette egne rekrutteringsteam bestående av entusiastiske menn i skolen. Disse kan legge til rette for at unge menn rekrutteres til lærerutdanning og senere inn i yrket.
  • opprette nettverk for menn i skolen gjennom etablering av et eget nettsted. Nettstedet skal virke motiverende for menn i skolen og rekruttere nye menn til lærerutdanning og –yrke.
  • gi større frihet i lærerutdanningen og øke mulighetene for alternative studieløp.

Av 66 000 lærere i grunnskolen er i underkant av 20 000 menn. Dette får konsekvenser for barn og unge, og spesielt for gutter som ikke får trygge og nære mannlige rollemodeller å forholde seg til. Paradoksalt nok risikerer jenter og gutter å vokse opp nærmest uten å møte menn. Gutter og jenter trenger et mangfold av rollemodeller, både kvinner og menn, for å skape sin egen identitet. Barndom i Norge er i dag sterkt feminisert, og dette ønsker departementet for alvor å gripe fatt i.

Les hele rapporten La menn være menn. Rapporten finnes også i pdf-format La menn være menn.