Historisk arkiv

T-1382 Kommuneplanens arealdel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Revidert utgave pr. 01.11.01.