Historisk arkiv

Medaljen for edel dåd etter hederlig innsats i forbindelse med Åsta-ulykken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 38/01
Dato: 20.04.2001
Kontaktperson: Lars S. Keim, telefon 22 24 04 75

MEDALJEN FOR EDEL DÅD ETTER HEDERLIG INNSATS I FORBINDELSE MED ÅSTA-ULYKKEN

I statsråd 20. april 2001 ble det vedtatt å tildele Medaljen for edel dåd til britisk statsborger Ben Stephenson for hans innsats under togulykken på Rørosbanen 4. januar 2000.

Medaljen for edel dåd deles ut som belønning for utvist hederlig forhold ved redning av menneskeliv eller annen likeartet dåd som har medført fare for redningsmannens liv.

Det omkom 19 personer i ulykken. Passasjerene var truet av brannensom oppsto, og en rekke av dem satt fastklemt. Stephenson hjalp andre passasjerer ut av toget før redningspersonell kom til.

Den formelle utdeling av medaljene vil finne sted på et senere tidspunkt ved norsk utenriksstasjon.