Historisk arkiv

Moxy Trucks AS - refinansiering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 6/01
Dato: 29.01.2001
Kontaktperson: Reier Søberg, telefon 22 24 65 12
Morten Kallevig, telefon 22 24 67 50

Moxy Trucks AS - refinansiering

Regjeringen besluttet i dag å foreslå tiltak for Stortinget som kan bidra til å sikre videre drift ved Moxy Trucks AS. Forslaget omfatter en styrking av kapitalgrunnlaget og en midlertidig videreføring av en etablert driftskredittgaranti.

Regjeringen har besluttet å foreslå en egenkapitaltilførsel på 50 mill kroner som finansiering av bl.a markedsføringsaktiviteter for å styrke salgsapparatet etter markedssvikt. Det legges til grunn at bedriften raskt kommer over i en positiv utvikling slik at det ikke vil være aktuelt med ytterligere egenkapitaltilførsel.

Samtidig videreføres en garanti for driftskreditt på 30 mill. kroner som tidligere er gitt av A/S Olivin som morselskap.

Statens overtakelse av aksjene i av Moxy Trucks AS og refinansieringen av selskapet må ses i sammenheng med at staten selger 49 % av aksjene i A/S Olivin.