Historisk arkiv

Moxy Trucks AS - Tiltak for videre drift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 11/01
Dato: 16.02.2001
Kontaktperson: Reier Søberg, telefon 22 24 65 12

Moxy Trucks AS - Tiltak for videre drift

Regjeringen legger i dag frem en proposisjon for Stortinget der det foreslås tiltak som kan bidra til å sikre videre drift ved Moxy Trucks AS. Forslaget omfatter en styrking av bedriftens kapitalgrunnlag og en midlertidig videreføring av en etablert driftskredittgaranti.

I proposisjonen foreslås en egenkapitaltilførsel på 50 mill. kroner, som hovedsakelig vil bli benyttet til å styrke salgs- og distribusjonsapparatet. Videre foreslås det at en garanti for driftskreditt på 30 mill. kroner fra den tidligere eieren, A/S Olivin, blir videreført.

På ekstraordinær generalforsamling 7. februar ble partner Tore J. Fjell i Hartmark Consulting valgt som ny styreleder i Moxy Trucks. Som midlertidig adm. direktør har styret engasjert sivilingeniør Thorstein Abrahamsen som kommer fra stillingen som adm. direktør i AS Sydvaranger.

Statens overtakelse av aksjene i Moxy Trucks AS og refinansieringen av selskapet må sees i sammenheng med at staten selger 49 pst. av aksjene i A/S Olivin.

I proposisjonen foreslås det også at Nærings- og handelsdepartementet gis fullmakt til å selge statens aksjer i Moxy Trucks på et senere tidspunkt, etter at en restrukturering av bedriften er gjennomført.