Historisk arkiv

Statssekretær Britt Schultz ny viseguvernør i EBRD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 20/01
Dato: 09.03.2001
Kontaktperson: Sandra Clark, telefon 22 24 01 27

Statssekretær Britt Schultz ny viseguvernør i EBRD

Statssekretær Britt Schultz ble i dag utnevnt til ny norsk viseguvernør i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling. Norge har en eierandel i EBRD på 1,25 pst, tilsvarende ca. 2 mrd. kroner. Banken skal fremme overgangen til åpne, markedsorienterte økonomier gjennom å finansiere prosjekter og foreta egenkapitalinvesteringer i land i Sentral- og Øst-Europa som har forpliktet seg til flerpartidemokrati, pluralisme og markedsøkonomi.