Historisk arkiv

Veileder i offentlig støtte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Veileder

Offentlig støtte

EØS-regelverket for støtte til næringslivet

På denne siden kan du lese Veileder i offentlig støtte

Den kan også lastes ned i Adobe Acrobat format (PDF)
Dette fordrer at du har en Adobe Acrobat leser installert på datamaskinen din.

Offentlige institusjoner kan bestille papirutgaven fra Statens forvaltningstjeneste - Informasjonsforvaltning enten elektronisk eller pr telefaks.

E-post adresse: publikasjonsbestilling@ft.dep.no

Postboks 8169 Dep 0034 Oslo
Telefaks 22 24 27 86
Oppgi bestillingsnummer: K-0527