Historisk arkiv

Drift av Geilo lufthamn, Dagali: Interkommunalt selskap får konsesjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 117/2000
Dato: 08.12.2000

Drift av Geilo lufthamn, Dagali: Interkommunalt selskap får konsesjon

Eit nyoppretta, interkommunalt selskap har i statsråd i dag fått konsesjon for drift av Geilo lufthamn, Dagali. Konsesjonen gjeld for 10 år, rekna frå 1. januar 2001. Selskapet "Geilo Lufthavn Dagali Drift IKS" er eigd av Buskerud fylkeskommune og dei fem kommunane Hol, Nore og Uvdal, Ål, Hemsedal og Nes. Selskapet Dagali Flyplass AS hadde tidlegare konsesjon for drift av lufthamna. Samferdselsdepartementet har no fått melding om at dette selskapet skal oppløysast, og at drifta av lufthamna skal overførast til det nyoppretta interkommunale sels