Historisk arkiv

Omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Forskrift om endring av forskrift 11. desember 1997

Forskrift om endring av forskrift 11.12.1997 nr 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk m v.

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 29. juni 2000 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v §§ 9-2 andre ledd og 9-1 fjerde ledd.

§ 9-3 nytt punkt 8 skal lyde:

Produkt- og prisopplysninger på Internett når opplysningene gis av A/S Vinmonopolet som grunnlag for bestilling over nettet (nettsalg) eller innehaver av kommunal salgsbevilling for nettsalg av øl.

Nytt kapittel 9A skal lyde:

Kapittel 9A Forbud mot reklame for tilvirkingsmidler for alkoholholdig drikk (gitt med hjemmel i § 9-1 fjerde ledd)

§ 9A-1

Reklame for stoffer som er særskilt beregnet for, eller betegnes som egnet til, tilsetning til alkoholholdig drikk er forbudt. Det samme gjelder reklame for emner, tilvirkingsbeskrivelser, apparater og andre midler til å framstille slike drikker.

§ 9A-2

Unntatt fra forbudet er:

Produkt- og prisopplysninger på Internett når opplysningene gis som grunnlag for bestilling av varer over nettet (nettsalg).

Forskriften trer i kraft 1. august 2000.