Historisk arkiv

Sosial- og helsedepartementet går i bresjen med nye publikumstjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Pressemelding

Nr.: 40
Dato: 22.05.01

Sosial- og helsedepartementet går i bresjen med nye publikumstjenester

- "Sosial- og helseporten" er et bidrag til å gjøre livet litt enklere, sa helseministeren da han sammen med sosialministeren åpnet departementets nye internettportal (sosialoghelse.no). Sosial- og helsedepartementet er det første departementet som er ute med en sektorovergripende portal for å veilede sine målgrupper videre i "internettjungelen".

Portalen vil være en sentral del av departementets publikumstjenester og er et ledd i departementets satsning på elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren og døgnåpen forvaltning. I tillegg er portalen en inspirasjon til at enda flere offentlige instanser i sektoren etablerer internettjenester for publikum.

Portalen er først og fremst en veiviser til offentlig informasjon, men det er også mulig å søke i kilder fra media, organisasjoner og forskningsmiljøer. Du har på åpningstidspunktet mulighet til å søke i 500 000 dokumenter fra rundt 200 kilder i portalen.

En redaktør i departementet vil daglig legge ut aktuelle nyheter fra sektoren, dagspressen og fra fagkildene. Hovedelementene i portalen er foruten nyhetstjenesten, en innholdssensitiv søkemotor og en vid oversikt med flere hundre emneord. I tillegg får du informasjon om tilsyn og rettigheter, sektoren, adresser, samt linksamlinger som bringer en videre til aktuelle forskningsinstitusjoner, databaser og biblioteker.

Sosial- og helseporten har internettadressen http://sosialoghelse.no.

Kontaktpersoner:
Jostein Soldal, 22 24 84 10
Margrét Helgadóttir Næss, 22 24 84 28