Historisk arkiv

Einar Gelius ny statssekretær i Kommunal - og regionaldepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 162/2000
Dato: 8. desember 2000

Einar Gelius - ny statssekretær i
Kommunal- og regionaldepartementet

Kongen har i statsråd i dag utnevnt sokneprest Einar Gelius (41), Oslo, til statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet fra 11. desember 2000. Gelius er sokneprest i Vålerengen og Gamlebyen prestegjeld.

Regjeringen Jens Stoltenberg ble utnevnt 17. mars 2000. Den er utgått fra Arbeiderpartiet. Oversikten over statssekretærer ser nå slik ut:

 

Statsministerens kontor:
Jonas Gahr Støre
Norvald Mo
Jan-Erik Larsen
Tom Therkildsen
Lisbeth Berg-Hansen

Utenriksdepartementet, utenrikssaker:
Mona Juul
Raymond Johansen
Espen Barth Eide

Forsvarsdepartementet:
Øystein Singsaas

Nærings- og handelsdepartementet:
Britt Schultz
Olav Soleng

Arbeids- og administrasjonsdepartementet:
Marianne Seip Haugsnes

Finansdepartementet:
Vidar Ovesen
Ellen Mo
Hege Marie Norheim

Kommunal- og regionaldepartementet:
Steinar Pedersen
Audun Tron
Sverre Bugge
Einar Gelius

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker:
Lars Erik Flatø

Kulturdepartementet:
Roger Ingebrigtsen

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker:
Tore Hagebakken

Samferdselsdepartementet:
Eirin Kristin Sund

Fiskeridepartementet:
Ellen Bergli

Utenriksdepartementet, utviklingssaker:
Sigrun Møgedal

Miljøverndepartementet:
Stein Lier-Hansen

Landbruksdepartementet:
Sveinung Valle

Justis- og politidepartementet:
Øystein Mæland
Anne Lise Ryel

Barne- og familiedepartementet:
Solveig Solbakken

Olje- og energidepartementet:
Bjørg Kirsten Sandal

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet:
Berith Bergersen
Randi Øverland