Historisk arkiv

Regjeringen Stoltenberg overtar etter regjeringen Bondevik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 33/2000
Dato: 17. mars 2000

Regjeringen Stoltenberg overtar etter regjeringen Bondevik

Etter å ha mottatt regjeringen Kjell Magne Bondeviks avskjedssøknad i statsråd fredag 10. mars, innvilget Kongen søknaden i ekstraordinært statsråd på Slottet i dag kl. 10.00, med virkning fra i dag kl. 12.00. Kongen utnevnte samtidig regjeringen Jens Stoltenberg, med virkning fra i dag kl. 12.00.

Fra i dag kl. 12.00 har også regjeringens Bondeviks statssekretærer fått avskjed av Kongen, mens dens politiske rådgivere fra samme tidspunkt har fått avskjed av Statsministerens kontor.

I ekstraordinært statsråd på Slottet i dag kl. 12.00, der den da allerede utnevnte regjeringen Stoltenberg møter for første gang, vil Kongen fastsette fordelingen av statsrådsposter i den nye regjeringen. En del statssekretærer vil bli utnevnt.

Den nye regjeringen er en mindretallsregjering utgått fra Arbeiderpartiet. Den har følgende sammensetning:

Statsminister:
stortingsrepresentant Jens Stoltenberg (41), Oslo

Utenriksminister:
stortingsrepresentant Thorbjørn Jagland (49), Lier

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet:
stortingsrepresentant Bjørn Tore Godal (55), Oslo

Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet,
samt ansvar for samordning av regjeringens informasjonsteknologi-politikk:
stortingsrepresentant Grete Knudsen (59), Bergen

Statsråd og sjef for Arbeids- og administrasjonsdsdepartementet:
stortingsrepresentant Jørgen Kosmo (52), Borre

Statsråd og sjef for Finansdepartementet:
stortingsrepresentant Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (40), Vardø

Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet:
stortingsrepresentant Sylvia Brustad (33), Engerdal

Statsråd i Sosial- og helsedepartementet, sjef for helsesaker:
konsernsjef Tore Tønne (52), Drammen

Statsråd og sjef for Kulturdepartementet:
teatersjef Ellen Horn (49), Oslo

Statsråd i Sosial- og helsedepartementet, sjef for sosialsaker, inklusive administrasjonsavdelingen og budsjett- og økonomiavdelingen:
ordfører Guri Ingebretsen (47), Vestvågøy

Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet:
direktør Terje Moe Gustavsen (45), Vestby

Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet:
administrerende direktør Otto Gregussen (43), Trondheim

Statsråd i Utenriksdepartementet, sjef for bistandssaker, og utenriksministerens stedfortreder:
direktør Anne Kristin Sydnes (43), direktør, Oslo

Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet:
utredningsleder Siri Bjerke (41), Oslo

Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet:
stortingsrepresentant Bjarne Håkon Hanssen (37), Namsos

Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet:
assisterende direktør Hanne Harlem (35), Oslo

Statsråd og sjef for Barne- og familiedepartementet:
stortingsrepresentant Karita Bekkemellem Orheim (35), Molde

Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet:
stortingsrepresentant Olav Akselsen (34), Stord

Statsråd og sjef for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet:
stortingsrepresentant Trond Giske (33), Trondheim

Nordisk samarbeidsminister: