Historisk arkiv

200 millioner til internasjonal pris til minne om Niels Henrik Abel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 155/2001
Dato: 23. august 2001

200 millioner til internasjonal pris
til minne om Niels Henrik Abel

- Vi trenger et løft for matematikk og realfag. Niels Henrik Abel var en verdenskjent norsk matematiker som på få år satte varige spor i vitenskapens verden for nesten 200 år siden. En internasjonal matematikkpris i hans navn er et uttrykk for hvilken betydning matematikken har, og skal tjene som en oppmuntring til studenter og forskere.

Dette sier statsminister Jens Stoltenberg i forbindelse med at Regjeringen har besluttet å sette av 200 millioner kroner til et fond for utdeling av en ny internasjonal pris i matematikk. Prisen blir oppkalt etter den betydningsfulle norske matematikeren Niels Henrik Abel (1802-29). Abelprisen skal utdeles årlig, og vil gi matematikkfaget en internasjonal pris av høyeste rang.

Stoltenberg annonserte opprettelsen av fondet under en forelesning på Universitetet i Oslo torsdag. Prisen har vært forberedt av en arbeidsgruppe ved matematisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Fondet for utdeling av Abelprisen vil bli opprettet i forbindelse med 200-årsjubileet for Abels fødsel i 2002. Fondet får en startkapital på 200 millioner kroner. Dette er et statlig fond, der den årlige avkastningen skal gå til å dekke prispenger og et større arrangement i forbindelse med utdelingen. Prisvinneren vil bli utpekt av en egen komité bestående av internasjonale matematikere.

- Regjeringen ønsker å sette fokus på matematikk og realfag i langt større grad enn det er gjort til nå. Etablering av en Abelpris kan gi positiv virkning på flere områder: rekruttering av unge mennesker til matematikk og realfag, styrking av norske forskningsmiljøer innen matematikk, bevisstgjøring av Norge som kunnskapsnasjon og prisen kan gi positiv internasjonal oppmerksomhet, sier statsministeren.

Store deler av den vestlige verden opplever sviktende interesse for realfagene. En pris til Abels minne skal bidra til å synliggjøre betydningen av matematikk og naturvitenskap. Tanken om å opprette en Abelpris har fått stor oppslutning, både i norske og internasjonale fagmiljøer. Blant annet har European Mathematical Society og International Mathematical Society stilt seg bak initiativet. Prisen får dermed både en nasjonal og en internasjonal forankring.

Ideen om å opprette en Abelpris ble første gang lansert av kong Oscar II i 1902. Planene ble imidlertid skrinlagt på grunn av unionsoppløsningen. Siden den tid har matematikkfaget manglet en internasjonal pris av samme dimensjon og betydning som Nobelprisen.